Forside   Sitemap   Søg
     
Alle nyheder
18+
8GP
Kaproning
Klubnyt
Motion
Ungdom

  Indkaldelse til generalforsamlingen 2020
Indskrevet: 21/2, 2020

Til medlemmerne i Bagsværd Roklub  

 

Der indkaldes herved til generalforsamling mandag den 9. marts 2020 kl. 19.  Generalforsamlingen finder sted i klubbens lokaler.

 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Der er følgende dagsorden:

 

1)Valg af dirigent

2)Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4Indkomne forslag

5)Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering

6)Fastsættelse af kontingenter og gebyrer

7)Valg af bestyrelse

a) valg af formand – Mikael Espersen modtager genvalg

bvalg af klubchef – Torben Nicolaisen modtagergenvalg

d) valg af kommunikationschef – Veronika Karlsson modtager ikke genvalg

e) valg af bestyrelsesmedlem – Christian Michelsen modtager genvalg

f) valg af bestyrelsesmedlem – Emil Blach modtager ikke genvalg

8Valg af 2 suppleanter – John Petersen modtager genvalg

9Valg af 2 revisorer – Tom Sparwath og Jens OlavDahlgaard modtager genvalg

10)Valg af 1 revisorsuppleant – Ian Baden modtager genvalg

11)Valg af medlemmer til præsidiet – Ole Lindskov og Laust Sønderkær Pedersen modtager genvalg

12Orientering fra Idrætsudvalget, se årsrapport påhjemmesiden

13) Eventuelt

 

Beretning for 2019 vil blive lagt på hjemmesiden.

 

Venlig hilsen

 bestyrelsens vegne

Kirsten Tjagvad, sekretær