Forside   Sitemap   Søg
     
Alle nyheder
18+
8GP
Kaproning
Klubnyt
Motion
Ungdom

  Indkaldelse til generalforsamling, mandag 4. marts
Indskrevet: 14/2, 2019

Til medlemmerne i Bagsværd Roklub  

 Der indkaldes herved til generalforsamling mandag den 4. marts 2019 kl. 19. 


Generalforsamlingen finder sted i klubbens lokaler.


Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før

 generalforsamlingens afholdelse.


Der er følgende dagsorden:


1)Valg af dirigent

2)Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4Indkomne forslag

5)Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering

6)Godkendelse af regnskabet for BR’s julekalender 2018

7)Fastsættelse af kontingenter og gebyrer

8)Valg af bestyrelse

a) valg af sportschef  Jens Graudal modtager genvalg

bvalg af økonomichef  Svend Erik Nielsen modtagergenvalg

d) valg af sekretær Kirsten Tjagvad modtager genvalg

e) valg af bestyrelsesmedlem  Emil Blach modtager genvalg

f) valg af bestyrelsesmedlem – Christian Michelsen modtager genvalg

9Valg af 2 suppleanter – John Petersen modtager genvalg – der er 1 vakant

10Valg af 2 revisorer Tom Sparwath og Jens OlavDahlgaard modtager begge genvalg

11)Valg af 1 revisorsuppleant – Ian Baden modtager genvalg

12)Valg af 1 medlem til præsidiet – Elo Tostenæsmodtager genvalg

13Orientering fra Idrætsudvalget – årsrapport ligger på hjemmesiden

14Eventuelt

 

Beretning 2018 vil blive lagt på hjemmesiden.

 

 Venlig hilsen

 bestyrelsens vegne

Kirsten Tjagvad, sekretær

- Indlagt af Veronika