Forside   Sitemap   Søg
     
Alle nyheder
18+
8GP
Kaproning
Klubnyt
Motion
Ungdom

  Indkaldelse til generalforsamling
Indskrevet: 11/2, 2018

BAGSVÆRD ROKLUB

                                       Den 14. februar 2018

                                                                                                         

Til medlemmerne i Bagsværd Roklub

 

Der indkaldes herved til
generalforsamling mandag den 5. marts 2018 kl. 19. 

 

Generalforsamlingen finder sted i klubbens lokaler.

 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Der er følgende dagsorden:

 

1)                   Valg af dirigent

2)                   Bestyrelsens beretning

3)                   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4)                   Indkomne forslag

5)                   Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering

6)                   Fastsættelse af kontingenter og gebyrer

7)                   Valg af bestyrelse

a) valg af formand – Mikael Espersen modtager genvalg

b) valg af klubchef – Knud Riis modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Torben Nicolaisen

d) valg af kommunikationschef – Veronika Karlsson modtager genvalg

e) valg af ny økonomichef – Thorkild Harsløff ønsker at fratræde – bestyrelsen foreslår Svend Erik Nielsen

f) valg af sportschef vakant – bestyrelsen foreslår Jens Graudal

g) valg af bestyrelsesmedlemer – Anders Meinert modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Christian Michaelsen

h) valg af bestyrelsesmedlem – Emil Blach modtager genvalg

8)                   Valg af 2 suppleanter – Nina Træholt modtager ikke genvalg, John Petersen modtager genvalg

9)                   Valg af 2 revisorer – Tom Sparwath og Jens Olav Dahlgaard modtager genvalg

10)                 Valg af 1 revisorsuppleant – Ian Baden modtager genvalg

11)                 Valg af 2 medlemmer til præsidiet – Ole Lindskov og Laust Sønderkær Pedersen modtager genvalg

12)                 Orientering fra Idrætsudvalget

13)                 Eventuelt

 

Beretning 2017 vil blive lagt på hjemmesiden.

 

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Kirsten Tjagvad, sekretær